Rozhodčí

Podmínky účasti rozhodčích

Jako rozhodčí se mohou přihlásit pouze osoby starší 18ti let (s výjimkou rozhodčích zařazených do Semináře 
mladých rozhodčích), které jsou držiteli národní licence rozhodčích.


Pořadatel uhradí mimopražským rozhodčím pobytové náklady typu B-half (hotel B s polopenzí) od 13.4. do 17.4.2017 (rozhodčí s licencí ČSH musí zájem o poslední pobytový den potvrdit v přihlášce).
Pořadatel neproplácí cestovní výdaje (s výjimkou mimopražských rozhodčích s licencí ČSH).

Rozhodčí se mohou registrovat on-line do 31. ledna 2017. Po uzavření přihlášek pak pořadatel oznámí
všem rozhodčím (do 15.2.2017), zda byli nebo nebyli přijati do turnaje.

Pořadatel upozorňuje, že nabídka účasti zahraničním rozhodčím je limitována a zároveň si vyhrazuje právo výběru českých i zahraničních rozhodčích. 

Rozhodčí má přijetím do turnaje nárok na rozhodování utkání v termínu od 14.4. do 16.4.2017. Pokud má rozhodčí zájem rozhodovat utkání také poslední den turnaje (17.4.2017), uvede tuto skutečnost samostatně v přihlášce. Na rozhodování utkání poslední den turnaje není nárok, pořadatel si vyhrazuje právo výběru.

Za řízení utkání rozhodčím náleží odměna dle sazebníku pořadatele.


Seminář mladých rozhodčích EHF

V rámci turnaje zpravidla probíhá Seminář mladých rozhodčích EHF, organizovaný  Evropskou házenkářskou federací ve spolupráci s pořadatelem turnaje. Tohoto projektu se účastní 5-6 dvojic rozhodčích z různých evropských zemí, usilujících o odznak rozhodčího EHF. Podmínky jejich účasti jsou dány dohodou mezi pořadatelem a EHF.


Národní semináře mladých rozhodčích
V rámci turnaje dále také probíhají Národní semináře mladých rozhodčích, které jsou organizovány pořadatelem turnaje ve spolupráci s jednotlivými národními házenkářskými federacemi. Pořadatel nabízí uspořádání semináře zpravidla
pro 2 - 3 dvojice a jednoho lektora z příslušného národního (případně regionálního) svazu, kterým hradí pobytové náklady. Do přihlášky rozhodčího je nutné uvést do poznámky „Národní seminář“.