Reglement turnaje

Podrobné znění reglementu obdrží každé družstvo po příjezdu do turnajového centra.

1. Věkové kategorie

Prague Handball Cup 2017 je mládežnický turnaj pro chlapce i dívky v těchto věkových kategoriích: 

A – chlapci - narození 1.1.1998 – 31.12.1999     (MA)  
B – chlapci - narození 1.1.2000 – 31.12.2001     (MB)
C – chlapci - narození 1.1.2002 – 31.12.2003     (MC)
D – chlapci - narození 1.1.2004 – 31.12.2005     (MD)
E – chlapci - narození 1.1.2006 a mladší             (ME)

A – dívky - narozené 1.1.1998 – 31.12.1999       (WA)
B – dívky - narozené 1.1.2000 – 31.12.2001       (WB)
C – dívky - narozené 1.1.2002 – 31.12.2003       (WC)
D – dívky - narozené 1.1.2004 – 31.12.2005       (WD)
E – dívky - narozené 1.1.2006 a mladší               (WE)

V příslušné kategorii mohou startovat hráči a hráčky mladší. Start starších hráčů mimo hranice vymezené pro jednotlivé kategorie je vyloučen. Pokud k utkání nastoupí hráč(-ka) starší než dovolují řády turnaje, bude utkání družstva kontumováno. Při druhém porušení tohoto pravidla bude družstvo z turnaje vyloučeno a všechna jeho utkání budou kontumována.

V kategoriích MD a ME je povolen start až tří dívek, v kategorii WE je povolen start až tří chlapců.

Každý hráč(-ka) může v rámci jedné kategorie nastoupit pouze za jedno družstvo.

V turnaji mohou startovat kluby, školní družstva či regionální výběry.

2. Hřiště

Turnaj se hraje výhradně v krytých halách s hřišti o rozměrech 40 m x 20m. Kategorie WE, ME, WD a MD mohou
hrát na hřištích s menšími rozměry (36 m x 18 m).

3. Pravidla

Turnaj se hraje podle mezinárodních pravidel schválených IHF s určitými úpravami. Bližší informace se dozví každé družstvo v bulletinu turnaje.

4. Míče

A - chlapci hrají s míči o obvodu 58–60 cm,
B - chlapci, A - dívky, B - dívky a C - chlapci hrají s míči o obvodu 54–56 cm, 
C - dívky, D – dívky a D - chlapci hrají s míči o obvodu 50–52 cm, 
E - chlapci a E - dívky hrají s míči o obvodu 46–50 cm.

Družstvo uvedené v rozlosování na prvním místě dodá na utkání regulérní čistý míč výše uvedených rozměrů. Pořadatel si vyhrazuje právo dodat k utkání vlastní míče, popř. míče dodané partnery.

5. Utkání

Pořadatel garantuje každému družstvu sehrání minimálně 6 utkání. Všechna utkání se hrají 2 x 15 minut s přestávkou 2 minuty na výměnu stran. Ke každému utkání jsou delegováni dva rozhodčí. K utkání může nastoupit maximálně 16 hráčů z jednoho družstva, kteří musí být uvedeni v protokolu o utkání. K utkání musí nastoupit minimálně jeden vedoucí družstva a maximálně 4 vedoucí z jednoho družstva, kteří musí být také uvedeni v protokolu o utkání. 
 

6. Hrací systém

Základní skupiny jsou sestavovány pořadatelem zásadně jako minimálně 6členné a maximálně 8členné, v těchto skupinách se hraje systémem každý s každým. Každé družstvo v základní skupině sehraje minimálně 5 utkání a maximálně 7 utkání. Podle umístění v základní skupině jsou družstva zařazena do A-finále nebo do B-finále.

Hrací systém v jednotlivých kategoriích je závislý na počtu přihlášených družstev. Pořadatel má právo jej změnit. 
Definitivní podoba hracího systému bude zveřejněna v turnajovém bulletinu.

A-finále

Do A-finále z každé základní skupiny (bez ohledu na počet družstev zařazených do této skupiny) postupují družstva umístěná na 1–3. místě. Ze všech takto postoupivších družstev vytvoří pořadatel příslušný počet hlavních (tříčlenných) skupin tak, aby se v těchto skupinách nestřetla družstva, která proti sobě nastoupila v základních skupinách. Z hlavních skupin postupují do další části turnaje pouze družstva umístěná v těchto skupinách na prvních místech. Dále se hraje vyřazovacím způsobem.

B-finále

Do B-finále z každé základní skupiny postupují družstva, která se z kvalifikační skupiny neprobojovala do A-finále. Ze všech takto postoupivších družstev vytvoří pořadatel příslušný počet dvojic pokud možno tak, aby se nestřetla družstva, která proti sobě nastoupila v kvalifikačních skupinách. Dále se hraje vyřazovacím způsobem.

 

7. Postupový klíč

Jako postupový klíč z kvalifikačních a hlavních skupin A-finále platí, že o postupujícím rozhodne první
použitelné kritérium z: 
1) větší počet získaných bodů ve skupině 
2) větší počet získaných bodů ze vzájemných utkání 
3) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání 
4) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání 
5) větší rozdíl branek ze všech utkání ve skupině 
6) větší počet vstřelených branek ze všech utkání ve skupině
7) los 

V případě nerozhodného výsledku vyřazovacích utkání, finálových utkání a utkání o 3. místo se utkání rozhodne tzv. „rozstřelem“ („shoot-out“).  

8. Ověření totožnosti 

Pro potřeby případné kontroly platí, že účastníci jsou povinni se prokazovat cestovním pasem nebo ID kartou opatřenými fotografií. Z důvodů kontroly vyžaduje pořadatel, aby všichni účastníci měli výše uvedené dokumenty prokazující totožnost vždy při sobě. Pořadatel u českých ani zahraničních družstev nekontroluje příslušnost hráče k jednotlivému klubu danou
legislativními předpisy jednotlivých federací. Každý účastník (hráč nebo funkcionář) musí rovněž mít při utkání vyplněnou účastnickou kartu (Activity card) vydávanou pořadatelem.

9. Soupiska

Každý klub musí před svým příjezdem (nejpozději v den příjezdu) vyplnit on-line ve své Klubové zóně soupisku všech svých družstev. Soupiska obsahuje hráče(-ky), kteří podle reglementu mohou hrát za konkrétní družstva přihlášeného klubu. Soupiska družstva obsahuje rovněž minimálně jednoho vedoucího družstva. 

10. Zdravotní zabezpečení

Pořadatel upozorňuje, že každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí. V halách je přítomna zdravotní služba pro případ první pomoci a ošetření drobných zranění. V případě zranění, které si vyžádá ošetření v nemocnici, si náklady na ošetření, event. pobyt v nemocnici hradí účastníci sami. K ošetření v nemocnici je nezbytné mít u sebe stále průkaz své zdravotní pojišťovny nebo doklad o pojištění v zahraničí.

11. Jury turnaje

Všechny případy neuvedené v Pravidlech házené IHF nebo v oficiálním reglementu turnaje budou řešeny jury turnaje. Jury turnaje rovněž řeší veškeré protesty, odvolání a stížnosti na průběh sportovní části turnaje.

12. Ceny

Ocenění nejlepších družstev

Pořadatel odměňuje cenami nejúspěšnější družstva turnaje, tedy družstva umístěná v A-finále na prvním, druhém, třetím a čtvrtém místě v každé kategorii. Tato družstva obdrží věcnou cenu v podobě originálního poháru s aktuálním motivem turnaje. Družstva na prvním, druhém a třetím místě obdrží medaile v počtu hráčů družstva. Ocenění nejlepších družstev A-finále proběhne v rámci programu finálového dne a to ve dvou slavnostních ceremoniálech. Pořadatel odměňuje drobnými upomínkovými předměty s motivy turnaje i vítěze B-finále v každé kategorii. Ocenění nejlepších družstev B-finále proběhne po skončení každého finálového utkání jednotlivé kategorie. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit rozsah a způsob ocenění nejlepších družstev. 

Ocenění nejlepších hráčů

Na základě výkonů ve finálových utkáních A-finále bude zvláštní komisí vybrán nejlepší hráč nebo hráčka každé kategorie. Tito vybraní hráči obdrží upomínkové ceny s motivy turnaje nebo věcné ceny od partnerů turnaje. Vyhlášení nejlepších hráčů proběhne v rámci programu finálového dne a to ve dvou slavnostních ceremoniálech společně s vyhlášením nejlepších družstev. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit rozsah a způsob cenění nejlepších hráčů. 

Superpohár 

Klub, který na turnaj přijede s větším počtem družstev, se může zúčastnit soutěže o Superpohár, který získá na základě součtu bodů dle umístění svých družstev.