Kontakt


Prague Handball Cup
Hanusova 347/16
140 00 Praha 4
 
Email: phc@phc.cz
Tel: +420 261 213 919