Platby

Ceny

Aktuální cenové relace pro příslušný ročník pořadatel na požádání rád zašle e-mailem.

Platby

Podklady k platbě (položkový rozpis objednaných služeb) zjistí každý klub ve své „klubové zóně“.
Všechny poplatky (tj. vklad do turnaje, poplatky za ubytování a stravování) musí být uhrazeny do 18.2.2017, jinak nebude přihláška pořadatelem akceptována (družstva, která do tohoto termínu nezaplatí, budou na těchto internetových stránkách označena a následně vyřazena z turnaje).

Veškeré platby je třeba provádět na účet pořadatele Prague Handball Club s variabilním symbolem přiděleným od pořadatele. 

Potřebné údaje pro platbu z České republiky (v Kč):
Název účtu:            Prague Handball Club                                                                                                                        
Číslo účtu:             107-491090257/0100  (1070491090257/0100)
Adresa banky:        Komerční banka, Budějovická 1667/64, Praha 4, 140 00

Potřebné údaje pro platbu ze zahraničí (v EUR):
Název účtu:          Prague Handball Club                                                                                                                            
Kód IBAN:            CZ7101000001070493630237      
SWIFT:                 KOMBCZPPXXX                                                                               
Adresa banky:      Komerční banka, Budějovická 1667/64, Praha 4, 140 00
Pořadatel žádá účastníky ze zahraničí, aby pokud ke to možné zadávali platby ve formě SEPA plateb.

Storno podmínky

Pořadatel garantuje vrácení všech zaplacených poplatků, pokud se klub odhlásí z turnaje nejpozději 31 dní před začátkem turnaje (tj. do 13.3.2017).  V případě, že se klub z turnaje odhlásí nejpozději 16 dnů před jeho začátkem (tj. do 28.3.2017), garantuje pořadatel vrácení 50% všech jeho zaplacených poplatků.  V případě, že se klub z turnaje odhlásí 15 dnů před začátkem turnaje a později (tj. od 29.3.2017 a dál), všechny zaplacené poplatky tohoto klubu propadají ve prospěch pořadatele.

Tyto storno podmínky platí i v případě, že klub odhlásí jen část svých družstev nebo část svých účastníků. Pořadatel v den příjezdu nebude uplatňovat 100% stornopoplatek v případě, že klub sníží počet maximálně o 1 osobu v případě typu A, B a C a maximálně o 3 osoby u typu D. Za jeden klub se považuje taková skupina, která má svoji samostatnou přihlášku s jednotným názvem klubu.

Důležité termíny pro registraci a platby

Rekapitulace důležitých termínů, které musí pořadatel a přihlášené kluby dodržovat, aby příprava turnaje probíhala hladce a bez problémů:

  • 31.1.2017  - konečný termín pro podání přihlášky
  • 18.2.2017  - konečný termín pro zaplacení všech poplatků
  • 13.3.2017  - konečný termín pro případné odhlášení družstva s vrácením všech poplatků
  • 28.3.2017  - konečný termín pro případné odhlášení družstva s vrácením 50% poplatků.
  • 13.4.2017  - termín zahájení turnaje - příjezdový den